Ga naar de inhoud
Klantcase

VvE Châtelet in Zeist vroeg advies over laadinfrastructuur aan een niet-onafhankelijke partij. De kostenraming viel hoog uit, waarna de VvE het onderwerp liet rusten. Toen het onderwerp later weer op de agenda kwam, werd VVE Laadloket gevraagd om een presentatie te geven op de ALV. VVE Laadloket berekende dat de aanleg van brandveilige infrastructuur de helft minder zou kosten dan in de oorspronkelijke raming.  

Het appartementencomplex van VvE Châtelet in Zeist is gebouwd in 1999 en telt 48 appartementen, waarvan drie penthouses. Die penthouses beschikken elk over twee parkeerplaatsen op naam in de garage, de overige appartementen hebben er ieder één. “Je komt hier terecht als je rust en een zekere luxe wilt”, zegt Hans van Zwieten, voorzitter van de Commissie Verduurzaming van de VvE. “De bewoners zijn 60+, enkelen zijn ruim in de negentig. Het meeste verloop komt van bewoners die overlijden.”

Enquête

Het idee om laadinfrastructuur aan te leggen ontstond in 2022, rond de tijd dat Van Zwieten in het complex kwam wonen. “Bewoners lazen in de krant dat in 2030 geen nieuwe brandstofauto’s verkocht mogen worden, en dat zonnepanelen voordelig kunnen zijn. Om te onderzoeken welke maatregelen voor ons interessant konden zijn, werd een Commissie Verduurzaming opgericht.” De commissie hield een enquête waaruit bleek dat er binnen vijf jaar acht mensen een elektrische auto dachten te rijden en dat er binnen tien jaar zelfs twintig EV’s zouden zijn.

Rendement

Van Zwieten: “Daarmee zijn we vertrokken. Via onze energieleverancier kwamen we uit bij een partij die ons kon voorzien van advies, met subsidie van de overheid.” In het advies werd de aanleg van een ringleiding, bekabeling tot aan elke parkeerplaats en natuurlijk de randapparatuur en software begroot op 50 duizend euro. “Dat is een aanzienlijk bedrag en het zorgde voor veel weerstand”, zegt Van Zwieten. “We hebben het toen laten rusten en hebben de focus verlegd naar zonnepanelen, omdat die rendement voor de VvE opleveren.”

Besluitvorming

Een jaar later pakte de VvE het onderwerp echter toch weer op, vanwege de aanstaande notificatieregeling. “We wilden een veilige basis hebben waarop bewoners laadpalen kunnen aansluiten”, zegt Van Zwieten. “Het leek ons een goed idee om een expert uit te nodigen om de plannen toe te lichten op een informatieavond voor bewoners.” De oorspronkelijke partij kon hen hierin echter niet ondersteunen. Daarop bezochten Van Zwieten en medebewoners op de ledendag van VvE Belang de stand van VVE Laadloket met de vraag of VVE Laadloket kon helpen met de besluitvorming.

De helft

“VVE Laadloket heeft toen het bestaande rapport tegen het licht gehouden”, zegt Van Zwieten. “Op een informatieavond van onze VvE heeft Danny Gorter uitgebreid verteld over wat er bij veilige laadinfrastructuur komt kijken. Ook heeft hij alle vragen van bewoners beantwoord. Zijn conclusie was dat de oorspronkelijke kostenraming veel te hoog was: de oplossing zou zeker niet meer dan 25 duizend euro mogen kosten, de helft van wat de vorige partij had berekend.”

Voornemen gunning

De uitleg en de argumenten van VVE Laadloket hadden een positieve impact op de aanwezigen, zag Van Zwieten. Daarop gaf de VvE opdracht aan VVE Laadloket om offertes op te vragen bij marktpartijen. Op het moment van schrijven zijn het bestuur en de commissie bezig om die te vergelijken, niet alleen qua kosten voor aanleg maar ook op het gebied van aanleg van de laadpalen zelf, de onderhoudstarieven en laadpassen. Van Zwieten: “Ons ideale scenario is om een voornemen tot gunning inclusief kostenplaatje en leverancierskeus voor te leggen aan de ALV. Lukt dat niet, dan vragen we mandaat voor een bepaald bedrag. Onze lijn is dat we een eenmalige bijdrage van 400 euro per appartement vragen waarmee we veiligheid gaan regelen.”

Goed onderbouwd verhaal

Van Zwieten weet niet zeker of er een positief besluit zal komen. “De splitsingsakte stelt dat minstens twee derde van de aanwezigen op de ALV moet instemmen. Sommige bewoners willen mogelijk niet meebetalen, omdat ze zelf geen auto hebben of niet elektrisch willen rijden. Aan de andere kant: de offertes die VVE Laadloket uit de markt heeft gehaald, vielen nog lager uit dan hun kostenraming. Aanleg moet tussen de 20 en 22 duizend euro kosten. Dankzij een nieuwe subsidie gaat daar mogelijk nog eens vijfduizend euro van af. Daarvoor krijgen wij een veilige en toekomstbestendige installatie. Al met al hebben we een goed onderbouwd verhaal.”

Onafhankelijke partij

Terugkijkend op het oorspronkelijke advies is Van Zwieten verbaasd over het enorme prijsverschil. “Ik kan het niet goed verklaren, behalve dan dat VVE Laadloket een onafhankelijke partij is. We hebben geluk gehad dat VVE Laadloket bij wijze van uitzondering het adviestraject in feite overdeed, tegen bescheiden meerkosten. De manier waarop Danny op de informatieavond heel rustig en to the point een compleet verhaal vertelde aan onze bewoners en alle vragen beantwoordde, heeft veel goeds gedaan voor het draagvlak. Al met al zou ik andere VvE’s zeker aanbevelen om met VVE Laadloket als onafhankelijke partij in zee te gaan, zodat je zeker weet dat je geen oor wordt aangenaaid.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket?

Plan een kennismaking in

Vraag vrijblijvend een offerte voor oplaadpuntenadvies aan

vraag een offerte aan

Klantcase

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.

Op het terrein van een voormalige vermicellifabriek, naast de oude stadsmuur van Maastricht, op een steenworp van het Vrijthof, ligt het complex Looiershof. Het bestaat uit elf grondgebonden woningen en achtentwintig appartementen, bovenop een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met bergingen en 190 parkeerplekken. In 2015 is het project vergund; omdat het complex op een beperkte oppervlakte ligt in een van de oudste stadswijken, bracht de bouw een aantal logistieke uitdagingen met zich mee, waaronder de aanleg van een tijdelijke brug over het nabijgelegen riviertje de Jeker. In 2020 werd het complex opgeleverd.

Belangstelling

Bewoner Jo Nelissen: “Een aantal kopers van de appartementen en stadswoningen wilde al tijdens de bouw laadpunten laten aanleggen. Dat bleek om meerdere redenen toen niet mogelijk. Sindsdien zijn er meer elektrische en hybriderijders bijgekomen. Daarom heeft de VvE in 2022 geïnventariseerd hoe breed de belangstelling was voor laadpunten. Toen bleek dat circa 80% direct of op enige termijn een laadpunt wilde hebben, heeft de VvE een werkgroep ingesteld die de praktische mogelijkheden daarvoor zou verkennen.” Nelissen nam zitting in die werkgroep.

Aaneensluitende parkeerplaatsen

De werkgroep heeft VvE Laadloket in de arm genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten. De uitdaging in het project was dat de eerste laag (-1) valt onder VvE Looiershof; de tweede laag is grotendeels bestemd voor verhuur door de projectontwikkelaar en valt onder een andere VvE. Om de groeiende behoefte van de eigenaren in beeld te krijgen, hield VvE Laadloket in 2023 een enquête onder de eigenaren van de parkeerlaag -1. Nelissen: “Op dat moment hadden tien eigenaren een elektrische auto. Van de 41 respondenten zeiden er 34 interesse in een laadpunt te hebben, oftewel 83% van de respondenten. Op die basis voorspelde VvE Laadloket in hun rapport van mei 2023 dat over 10 jaar 45 van de 96 parkeerplaatsen een elektrisch laadpunt nodig hebben, een kleine helft dus. Relatief veel eigenaren hebben twee of meer aaneensluitende parkeerplaatsen. In de praktijk is de prognose dus dat in de toekomst vrijwel iedere eigenaar een laadpunt zal hebben om één of meer elektrische auto’s op te laden.”

Congestie

Voor de parkeergarage heeft de VvE Looiershof twee grootzakelijke aansluitingen met elk een transportvermogen van 94 kW (3 x 136 A). “VVE Laadloket berekende dat deze capaciteit via een load balancing-systeem voldoende is voor 50 laadpunten”, zegt Nelissen. “Daarmee beschikken wij voor de komende jaren over voldoende capaciteit. Dat is prettig, want uitbreiding van de capaciteit is momenteel niet mogelijk vanwege congestie op het regionale stroomnet.” Het laadplan voorziet in bekabeling door de gehele garage, zodat alle huidige en toekomstige parkeerplaatsen bereikt worden. Nelissen: “VVE Laadloket was vanaf het begin duidelijk dat het verstandig zou zijn om infrastructuur voor de gehele garage in één keer aan te leggen. Zo is alles overzichtelijk ingeregeld en ondergebracht bij één partij. Dat komt de veiligheid zeer ten goede.” De infrastructuur wordt uitgerust met een noodstop-automaat, gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en twee noodknoppen, bij de ingang en de uitgang.

Vergunning

Het bestuur van VvE Looiershof legde het laadplan en de kostenraming in juni 2023 voor aan de leden. “Tijdens de ALV waren er veel vragen over brandveiligheid”, zegt Nelissen. “Daarom, maar ook omdat er ook een vergunning vanuit de gemeente nodig is, hebben we een en ander nog eens goed op papier gezet.” Met die belofte gaf de ALV groen licht voor een offerte-uitvraag door VVE Laadloket. In november 2023 besloot de werkgroep de opdracht te gunnen aan Chargepoint. “De definitieve offerte moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV”, zegt Nelissen. “Dit zal in mei 2024 gebeuren, waarbij opnieuw wordt stilgestaan bij brandveiligheid. Indien de meerderheid akkoord is en de vergunning van de gemeente binnen is, kan de aanleg beginnen.”

Expertise

Al met al is Nelissen content met de begeleiding van VVE Laadloket. “Ik begreep dat onze garage erg groot is in verhouding tot de gemiddelde VvE. Bovendien is het beheer in handen van verschillende VvE’s. Maar VVE Laadloket heeft de ervaring en expertise in huis om zo’n traject in goede banen te leiden. Hun rapportage was duidelijk en zeer volledig en dankzij hun kennis van de markt hebben zij een goede offerte kunnen leveren. Ik raad VVE Laadloket dan ook van harte aan, vooral ook omdat zij een onafhankelijke positie hebben.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Klantcase

Veel belangstelling voor VvE laadpunten leek er niet te zijn onder de leden, maar met de notificatieregeling in het vooruitzicht besloot VvE De Schildersburcht Het Penseel in Ommen toch werk te maken van laadinfrastructuur. VVE Laadloket bracht advies uit en vroeg offertes op. Na een soepel traject werd de laadinfrastructuur in najaar 2023 opgeleverd – met maar liefst vijf laadpunten.

Het complex ‘De Schildersburcht’ in Ommen bestaat uit twee appartementengebouwen, genaamd ‘Het Penseel’ en ‘Het Portret’. Beide gebouwen hebben elk een VvE. De akte van splitsing (2000) schrijft voor dat deze VvE’s moeten samenwerken als het aankomt op aanpassingen aan de buitenkant van de panden, zodat de harmonie van het complex in stand blijft. Voor het overige opereren de VvE’s onafhankelijk van elkaar.

Aanbod

Het Penseel telt twaalf appartementen en twee penthouses. Elke wooneenheid beschikt over één parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage, waar ook bergingen zijn. “Een bewoner benaderde het bestuur met de vraag of hij geen kabel kon trekken vanuit zijn berging naar zijn parkeerplek”, zegt Marcel Sierat, voorzitter van VvE De Schildersburcht Het Penseel. “Dat was begin 2022. Hij had een aanbod van zijn autodealer gehad om zijn auto in te ruilen voor een elektrische. Dat zette ons als bestuur aan tot actie.”

Eigen hand

De VvE is lid van belangenorganisatie VvE Belang. “In diverse publicaties hadden wij al gelezen over de notificatieregeling”, zegt Sierat. “Die zou in september 2023 ingaan. Inmiddels is die uitgesteld, maar het gaat er wel een keer van komen. In lijn met het advies van VvE Belang zagen wij de noodzaak om de aanleg van laadinfrastructuur als VvE in eigen hand te houden.” Het verzoek van de bewoner was het signaal om aan de slag te gaan.

Aanzienlijke subsidie

Later dat jaar bezochten Sierat en zijn medebestuursleden een voorlichtingsdag van VvE Belang in Zwolle. Daar stond VVE Laadloket met een stand, waar Sierat en co in gesprek gingen en de nodige informatie inwonnen. “We hoorden onder meer dat een advies aan de VvE over laadinfrastructuur in aanmerking kwam voor een aanzienlijke subsidie”, zegt Sierat. “Destijds zag het er echter naar uit dat die subsidie in september 2023 zou ophouden. Inmiddels is de subsidie verlengd tot 2027, maar dat wist toen nog niemand.”

Instemming

Omdat september 2023 twee belangrijke veranderingen zou brengen, namelijk einde subsidie en begin notificatieregeling, besloot het bestuur dat er nu gehandeld moest worden. “Onze leden zijn wat ouder, de jongste is 56 en de oudsten zijn negentigers”, zegt Sierat. “Niet iedereen was even enthousiast, maar allen stemden in met het vragen van advies aan VVE Laadloket.”

Laadbehoefte

VVE Laadloket voerde vervolgens een enquête uit onder de bewoners. “De uitkomst was verrassend”, zegt Sierat. “Er waren vijf bewoners die hadden aangegeven dat ze meteen een laadunit wilden installeren zodra de gedeelde installatie was aangelegd. Dat was opvallend, want op dat moment had nog niemand een elektrische of plugin-hybride auto. Maar kennelijk was er dus toch behoefte.” Op een termijn van tien jaar worden tien aansluitingen voorzien.

Brandveiligheid

Na een schouw in de parkeergarage bracht VVE Laadloket advies uit. “Dat was een zeer uitgebreid rapport”, zegt Sierat. “Alle details werden behandeld: het verwachte verbruik, benodigde aanpassingen aan de aansluiting, verrekening van de kosten voor aanleg en voor verbruik, maar ook brandveiligheid en regelgeving. Alle vragen die we hadden, werden bovendien snel en adequaat beantwoord.”

Geïntegreerd systeem

Het laadplan werd ter stemming voorgelegd in de ALV van maart 2023 en unaniem aangenomen. Daarop gaf de VvE opdracht aan VVE Laadloket om offertes op te vragen voor het aanleggen van de ringleiding met load balancing. “Er kwamen drie offertes binnen”, zegt Sierat. “Een viel af vanwege hoge kosten, een ander bleek apparatuur te leveren die niet aan de NEN-normen voldeed na een wijziging daarin. De derde leverancier, Chargepoint Europe, bood een geïntegreerd systeem van infrastructuur, laadpunten en kostenverrekening. Alles binnen de begroting van VVE Laadloket, waardoor we als bestuur het mandaat hadden om de offerte te accepteren. Dat hebben we gedaan.”

Goed ingespeeld

Het aanleggen van de laadinfrastructuur vond plaats in oktober 2023. “Ze zijn maandag begonnen en waren donderdagmorgen klaar”, zegt Sierat. “Verschillende onderaannemers voerden het werk uit, het waren vriendelijke mensen die goed op elkaar in waren gespeeld. We hebben er totaal geen hinder van gehad en alles is netjes opgeruimd na afloop.”

Prettig

Sierat is dan ook zeer tevreden over het traject met VVE Laadloket en de gekozen charge point operator. “Als we niet met VVE Laadloket in zee waren gegaan, zou ik niet weten hoe we al die informatie zelf boven tafel hadden moeten krijgen. Belangrijk voor ons was dat zij in normale, begrijpelijke taal communiceerden, ook in het laadplan. Vanaf het eerste moment tot in de stemming van de ALV hebben zij alle bewoners geïnformeerd en betrokken en iedereen stap voor stap meegenomen in het proces. Dat heeft iedereen als erg prettig ervaren. Ik kan andere VvE’s dan ook absoluut aanbevelen om VVE Laadloket in te schakelen voor een laadplan en de selectie van een leverancier.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Meer nieuws

50% lagere kosten voor VvE Châtelet na onafhankelijk laadpuntenadvies

VvE Châtelet in Zeist vroeg advies over laadinfrastructuur aan een niet-onafhankelijke partij. De kostenraming viel hoog uit, waarna de VvE het onderwerp liet rusten. Toen het onderwerp later weer op de agenda kwam, werd VVE Laadloket gevraagd om een presentatie te geven op de ALV. VVE Laadloket berekende dat de aanleg van brandveilige infrastructuur de helft minder zou kosten dan in de oorspronkelijke raming.
Klantcase 16 May ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/07/michael-fousert-YhXlYJYlr3c-unsplash-scaled-1.jpg

Laadplan VvE Looiershof: grote garage, gedeeld beheer

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.
Klantcase 23 Apr ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/Chargepoint-Europe.jpg

Zonnepanelen van de VvE: welk laadtarief?

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?
kennisartikel 02 Apr ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/VvE-laadpunten-het-penseel.webp
Klantcase

VvE Châtelet in Zeist vroeg advies over laadinfrastructuur aan een niet-onafhankelijke partij. De kostenraming viel hoog uit, waarna de VvE het onderwerp liet rusten. Toen het onderwerp later weer op de agenda kwam, werd VVE Laadloket gevraagd om een presentatie te geven op de ALV. VVE Laadloket berekende dat de aanleg van brandveilige infrastructuur de helft minder zou kosten dan in de oorspronkelijke raming.  

Het appartementencomplex van VvE Châtelet in Zeist is gebouwd in 1999 en telt 48 appartementen, waarvan drie penthouses. Die penthouses beschikken elk over twee parkeerplaatsen op naam in de garage, de overige appartementen hebben er ieder één. “Je komt hier terecht als je rust en een zekere luxe wilt”, zegt Hans van Zwieten, voorzitter van de Commissie Verduurzaming van de VvE. “De bewoners zijn 60+, enkelen zijn ruim in de negentig. Het meeste verloop komt van bewoners die overlijden.”

Enquête

Het idee om laadinfrastructuur aan te leggen ontstond in 2022, rond de tijd dat Van Zwieten in het complex kwam wonen. “Bewoners lazen in de krant dat in 2030 geen nieuwe brandstofauto’s verkocht mogen worden, en dat zonnepanelen voordelig kunnen zijn. Om te onderzoeken welke maatregelen voor ons interessant konden zijn, werd een Commissie Verduurzaming opgericht.” De commissie hield een enquête waaruit bleek dat er binnen vijf jaar acht mensen een elektrische auto dachten te rijden en dat er binnen tien jaar zelfs twintig EV’s zouden zijn.

Rendement

Van Zwieten: “Daarmee zijn we vertrokken. Via onze energieleverancier kwamen we uit bij een partij die ons kon voorzien van advies, met subsidie van de overheid.” In het advies werd de aanleg van een ringleiding, bekabeling tot aan elke parkeerplaats en natuurlijk de randapparatuur en software begroot op 50 duizend euro. “Dat is een aanzienlijk bedrag en het zorgde voor veel weerstand”, zegt Van Zwieten. “We hebben het toen laten rusten en hebben de focus verlegd naar zonnepanelen, omdat die rendement voor de VvE opleveren.”

Besluitvorming

Een jaar later pakte de VvE het onderwerp echter toch weer op, vanwege de aanstaande notificatieregeling. “We wilden een veilige basis hebben waarop bewoners laadpalen kunnen aansluiten”, zegt Van Zwieten. “Het leek ons een goed idee om een expert uit te nodigen om de plannen toe te lichten op een informatieavond voor bewoners.” De oorspronkelijke partij kon hen hierin echter niet ondersteunen. Daarop bezochten Van Zwieten en medebewoners op de ledendag van VvE Belang de stand van VVE Laadloket met de vraag of VVE Laadloket kon helpen met de besluitvorming.

De helft

“VVE Laadloket heeft toen het bestaande rapport tegen het licht gehouden”, zegt Van Zwieten. “Op een informatieavond van onze VvE heeft Danny Gorter uitgebreid verteld over wat er bij veilige laadinfrastructuur komt kijken. Ook heeft hij alle vragen van bewoners beantwoord. Zijn conclusie was dat de oorspronkelijke kostenraming veel te hoog was: de oplossing zou zeker niet meer dan 25 duizend euro mogen kosten, de helft van wat de vorige partij had berekend.”

Voornemen gunning

De uitleg en de argumenten van VVE Laadloket hadden een positieve impact op de aanwezigen, zag Van Zwieten. Daarop gaf de VvE opdracht aan VVE Laadloket om offertes op te vragen bij marktpartijen. Op het moment van schrijven zijn het bestuur en de commissie bezig om die te vergelijken, niet alleen qua kosten voor aanleg maar ook op het gebied van aanleg van de laadpalen zelf, de onderhoudstarieven en laadpassen. Van Zwieten: “Ons ideale scenario is om een voornemen tot gunning inclusief kostenplaatje en leverancierskeus voor te leggen aan de ALV. Lukt dat niet, dan vragen we mandaat voor een bepaald bedrag. Onze lijn is dat we een eenmalige bijdrage van 400 euro per appartement vragen waarmee we veiligheid gaan regelen.”

Goed onderbouwd verhaal

Van Zwieten weet niet zeker of er een positief besluit zal komen. “De splitsingsakte stelt dat minstens twee derde van de aanwezigen op de ALV moet instemmen. Sommige bewoners willen mogelijk niet meebetalen, omdat ze zelf geen auto hebben of niet elektrisch willen rijden. Aan de andere kant: de offertes die VVE Laadloket uit de markt heeft gehaald, vielen nog lager uit dan hun kostenraming. Aanleg moet tussen de 20 en 22 duizend euro kosten. Dankzij een nieuwe subsidie gaat daar mogelijk nog eens vijfduizend euro van af. Daarvoor krijgen wij een veilige en toekomstbestendige installatie. Al met al hebben we een goed onderbouwd verhaal.”

Onafhankelijke partij

Terugkijkend op het oorspronkelijke advies is Van Zwieten verbaasd over het enorme prijsverschil. “Ik kan het niet goed verklaren, behalve dan dat VVE Laadloket een onafhankelijke partij is. We hebben geluk gehad dat VVE Laadloket bij wijze van uitzondering het adviestraject in feite overdeed, tegen bescheiden meerkosten. De manier waarop Danny op de informatieavond heel rustig en to the point een compleet verhaal vertelde aan onze bewoners en alle vragen beantwoordde, heeft veel goeds gedaan voor het draagvlak. Al met al zou ik andere VvE’s zeker aanbevelen om met VVE Laadloket als onafhankelijke partij in zee te gaan, zodat je zeker weet dat je geen oor wordt aangenaaid.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket?

Plan een kennismaking in

Vraag vrijblijvend een offerte voor oplaadpuntenadvies aan

vraag een offerte aan

Klantcase

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.

Op het terrein van een voormalige vermicellifabriek, naast de oude stadsmuur van Maastricht, op een steenworp van het Vrijthof, ligt het complex Looiershof. Het bestaat uit elf grondgebonden woningen en achtentwintig appartementen, bovenop een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met bergingen en 190 parkeerplekken. In 2015 is het project vergund; omdat het complex op een beperkte oppervlakte ligt in een van de oudste stadswijken, bracht de bouw een aantal logistieke uitdagingen met zich mee, waaronder de aanleg van een tijdelijke brug over het nabijgelegen riviertje de Jeker. In 2020 werd het complex opgeleverd.

Belangstelling

Bewoner Jo Nelissen: “Een aantal kopers van de appartementen en stadswoningen wilde al tijdens de bouw laadpunten laten aanleggen. Dat bleek om meerdere redenen toen niet mogelijk. Sindsdien zijn er meer elektrische en hybriderijders bijgekomen. Daarom heeft de VvE in 2022 geïnventariseerd hoe breed de belangstelling was voor laadpunten. Toen bleek dat circa 80% direct of op enige termijn een laadpunt wilde hebben, heeft de VvE een werkgroep ingesteld die de praktische mogelijkheden daarvoor zou verkennen.” Nelissen nam zitting in die werkgroep.

Aaneensluitende parkeerplaatsen

De werkgroep heeft VvE Laadloket in de arm genomen om een haalbaarheidsstudie te verrichten. De uitdaging in het project was dat de eerste laag (-1) valt onder VvE Looiershof; de tweede laag is grotendeels bestemd voor verhuur door de projectontwikkelaar en valt onder een andere VvE. Om de groeiende behoefte van de eigenaren in beeld te krijgen, hield VvE Laadloket in 2023 een enquête onder de eigenaren van de parkeerlaag -1. Nelissen: “Op dat moment hadden tien eigenaren een elektrische auto. Van de 41 respondenten zeiden er 34 interesse in een laadpunt te hebben, oftewel 83% van de respondenten. Op die basis voorspelde VvE Laadloket in hun rapport van mei 2023 dat over 10 jaar 45 van de 96 parkeerplaatsen een elektrisch laadpunt nodig hebben, een kleine helft dus. Relatief veel eigenaren hebben twee of meer aaneensluitende parkeerplaatsen. In de praktijk is de prognose dus dat in de toekomst vrijwel iedere eigenaar een laadpunt zal hebben om één of meer elektrische auto’s op te laden.”

Congestie

Voor de parkeergarage heeft de VvE Looiershof twee grootzakelijke aansluitingen met elk een transportvermogen van 94 kW (3 x 136 A). “VVE Laadloket berekende dat deze capaciteit via een load balancing-systeem voldoende is voor 50 laadpunten”, zegt Nelissen. “Daarmee beschikken wij voor de komende jaren over voldoende capaciteit. Dat is prettig, want uitbreiding van de capaciteit is momenteel niet mogelijk vanwege congestie op het regionale stroomnet.” Het laadplan voorziet in bekabeling door de gehele garage, zodat alle huidige en toekomstige parkeerplaatsen bereikt worden. Nelissen: “VVE Laadloket was vanaf het begin duidelijk dat het verstandig zou zijn om infrastructuur voor de gehele garage in één keer aan te leggen. Zo is alles overzichtelijk ingeregeld en ondergebracht bij één partij. Dat komt de veiligheid zeer ten goede.” De infrastructuur wordt uitgerust met een noodstop-automaat, gekoppeld aan de brandmeldinstallatie en twee noodknoppen, bij de ingang en de uitgang.

Vergunning

Het bestuur van VvE Looiershof legde het laadplan en de kostenraming in juni 2023 voor aan de leden. “Tijdens de ALV waren er veel vragen over brandveiligheid”, zegt Nelissen. “Daarom, maar ook omdat er ook een vergunning vanuit de gemeente nodig is, hebben we een en ander nog eens goed op papier gezet.” Met die belofte gaf de ALV groen licht voor een offerte-uitvraag door VVE Laadloket. In november 2023 besloot de werkgroep de opdracht te gunnen aan Chargepoint. “De definitieve offerte moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV”, zegt Nelissen. “Dit zal in mei 2024 gebeuren, waarbij opnieuw wordt stilgestaan bij brandveiligheid. Indien de meerderheid akkoord is en de vergunning van de gemeente binnen is, kan de aanleg beginnen.”

Expertise

Al met al is Nelissen content met de begeleiding van VVE Laadloket. “Ik begreep dat onze garage erg groot is in verhouding tot de gemiddelde VvE. Bovendien is het beheer in handen van verschillende VvE’s. Maar VVE Laadloket heeft de ervaring en expertise in huis om zo’n traject in goede banen te leiden. Hun rapportage was duidelijk en zeer volledig en dankzij hun kennis van de markt hebben zij een goede offerte kunnen leveren. Ik raad VVE Laadloket dan ook van harte aan, vooral ook omdat zij een onafhankelijke positie hebben.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?

Stel, uw VvE heeft geïnvesteerd in gemeenschappelijke zonnepanelen. Via de CVZ-kast is de opgewekte energie beschikbaar voor de collectieve stroomvoorziening van de VvE. Stroom die overschiet, wordt teruggeleverd aan het energienet. Daar ontvangt de VvE een vergoeding voor. Dat is natuurlijk mooi, maar is het niet beter om zelf iets te doen met die elektriciteit – elektrische auto’s opladen, bijvoorbeeld? De stroom komt immers gratis van het dak, dus dat pakt natuurlijk erg voordelig uit voor de laders!

Business cases gescheiden

“Wij komen deze gedachtegang regelmatig tegen bij VvE’s die wij begeleiden in het opstellen van een gesubsidieerd laadpuntenadvies ”, zegt Danny Gorter van VVE Laadloket. “Als de zonnepanelen van de VvE zijn en deze zijn aangesloten op de gemeenschappelijke meter, adviseren wij altijd om de business cases van de zonnepanelen en de laadinfrastructuur te scheiden.”

Baten verdelen

Met andere woorden: gratis laden, niet doen. Alle leden van de VvE zijn immers mede-eigenaar van de zonnepanelen. En dus heeft iedereen recht op de opbrengsten ervan, naar rato van hun aandeel. Wanneer de stroom wordt teruggeleverd aan het net, ontvangt de VvE een vergoeding die ten goede komt aan alle leden. Als de stroom niet wordt teruggeleverd, maar gratis in de accu’s van enkele leden verdwijnt, dan worden de baten van de zonnepanelen dus oneerlijk verdeeld. Alleen de elektrische rijders die laden als de zon schijnt profiteren, terwijl de rest met lege handen achterblijft.

Verbruik gedekt

“Bij collectieve zonnepanelen en collectieve laadinfrastructuur adviseren wij altijd om het laadtarief vast te stellen op de elektriciteitsprijs van de leverancier”, zegt Danny Gorter. “De lader betaalt wat de VvE betaalt voor stroom. Het extra verbruik wordt zo precies gedekt. De lader deelt mee in de opbrengsten uit de terugleververgoeding naar rato van zijn aandeel in de investering in zonnepanelen. Zo betaalt en krijgt ieder zijn deel. Laders begrijpen en accepteren dit. En voor mensen zonder laadpunt is het uiteraard belangrijk dat hun investering in de zonnepanelen blijft renderen. Anders wordt het besluitvormingsproces voor laadinfrastructuur wel heel ingewikkeld.”

Dynamisch contract

Gorter wijst er nog op dat het technisch mogelijk is om het laadsysteem te voorzien van prikkels om voordelig te laden als er veel stroom beschikbaar is. “Je moet echter altijd zorgen dat mensen zonder laadpunt niet slechter af zijn dan met de terugleververgoeding. In de praktijk betekent dat altijd: houd de business cases volledig gescheiden, en sluit bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract met uw leverancier, indien de charge point operator dit faciliteert.”

Brandveiligheid

Overigens: als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd op individuele meters van bewoner, dan kunnen deze bewoners uiteraard zelf beslissen wat zij met de stroom doen. Gorter: “In zo’n geval is collectieve laadinfrastructuur mogelijk niet de beste oplossing. Iedere bewoner zou dan zelf een laadpunt kunnen laten aansluiten op de eigen meterkast. Voor de brandveiligheid is het ook dan belangrijk om te zorgen voor een noodvoorziening die alle individuele laadpunten gelijktijdig afschakelt bij brand of andere calamiteiten.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Archieven

50% lagere kosten voor VvE Châtelet na onafhankelijk laadpuntenadvies

VvE Châtelet in Zeist vroeg advies over laadinfrastructuur aan een niet-onafhankelijke partij. De kostenraming viel hoog uit, waarna de VvE het onderwerp liet rusten. Toen het onderwerp later weer op de agenda kwam, werd VVE Laadloket gevraagd om een presentatie te geven op de ALV. VVE Laadloket berekende dat de aanleg van brandveilige infrastructuur de helft minder zou kosten dan in de oorspronkelijke raming.
Klantcase 16 May '24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/07/michael-fousert-YhXlYJYlr3c-unsplash-scaled-1.jpg

Laadplan VvE Looiershof: grote garage, gedeeld beheer

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.
Klantcase 23 Apr '24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/Chargepoint-Europe.jpg

Zonnepanelen van de VvE: welk laadtarief?

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?
kennisartikel 02 Apr '24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/VvE-laadpunten-het-penseel.webp

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden