Ga naar de inhoud
Klantcase

Hoe krijg je als VvE-bestuur mensen mee in het aanleggen van laadinfrastructuur? VvE Clematis in Almere zorgde voor goede communicatie met bewoners en een stevig draagvlak. Een goed onderbouwd advies van VVE Laadloket en de nodige flexibiliteit in de financiering deden de rest.

In VvE Clematis zijn bewoners, verhuurders en een ondernemer verenigd die huizen in een complex aan de Boomgaardweg in Almere. Dat complex bestaat uit een bedrijfsgebouw, een toren met 15 verdiepingen en een lager gebouw met drie verdiepingen; in totaal bevat het 67 appartementen van verschillende oppervlaktes. Onderdeel van het complex is een parkeerdek met daktuin. Bij oplevering in 2001 werden de twee penthouses en de appartementen op de 14e verdieping direct verkocht. De overige woningen werden verhuurd met recht op koop. Voorjaar 2024 zijn twee woningen nog altijd in beheer van een woningbouwcorporatie, terwijl een aantal andere woningen wordt verhuurd door particuliere eigenaren.

Krant

Op 1 april 2021 trad Jan Stuijver samen met een andere bewoner aan als nieuw bestuur van de VvE. “Tijdens de pandemie was de vereniging een beetje in het slop geraakt”, zegt hij. “Er gebeurde weinig meer en er was gemor onder de leden. Tijdens de eerste ALV na de pandemie hebben we schoon schip gemaakt. Er is een externe beheerder aangesteld om de financiën en het onderhoud te regelen. Zo hadden wij als bestuur de handen vrij om op te pakken waar het vorige bestuur voor corona mee bezig was: zonnepanelen en laadpalen. Daarnaast hebben we ons toegelegd op het verbeteren van de communicatie tussen bestuur en bewoners: we zijn een maandelijkse krant gaan uitgeven. Dat heeft ons meteen geholpen bij het creëren van draagvlak.” In januari 2022 is het bestuur uitgebreid naar drie leden.

Commissie duurzaamheid

Tijdens een vergadering in augustus 2021 stonden meerdere leden klaar om mee te denken. Er werden twee commissies opgericht, voor laadpalen en voor zonnepanelen. “We merkten al gauw dat het ingewikkelde materie is. Tijdens een bestuursvergadering in januari 2022 besloten we dan ook om via VvE Belang contact te zoeken met deskundige partijen. Zo kwamen we bij VVE Laadloket terecht.” De beide commissies werden samengevoegd tot één commissie duurzaamheid, met een adviserende rol richting het bestuur.

Groen licht

VVE Laadloket ging te werk volgens het eigen stappenplan voor oplaadadvies, waarmee de huidige en toekomstige behoefte in kaart wordt gebracht, eventuele vragen en bedenkingen worden geïnventariseerd en in een overzichtelijk rapport wordt gepresenteerd. “Hun advies heeft ons echt geholpen”, zegt Stuijver. “In het rapport hebben ze alle voor- en nadelen op een rijtje gezet, samen met alle ins en outs over brandveiligheid. Tijdens de ALV in november 2022 was Arian van VVE Laadloket aanwezig om het advies toe te lichten en vragen te beantwoorden.” Met succes: het bestuur kreeg groen licht van de ALV.

Korting

De oplossing voorziet in laadinfrastructuur door de gehele garage. Deze wordt aangesloten op de centrale stroomvoorziening (CVZ) in de laagbouw. De capaciteit van 50A werd daarvoor opgehoogd naar 80A, waarmee ongeveer 34 laadpalen kunnen worden aangesloten. Als dat niet meer toereikend is, kan de CVZ van de hoogbouw worden betrokken, met een capaciteit van 65A die nog verder uitgebreid kan worden. “Met het advies zijn we zelf offertes gaan uitvragen”, zegt Stuijver. “Een van onze criteria was dat het een partij uit Almere moest zijn. Arian raadde ons VEBE aan, en dat is inderdaad onze partner geworden.” Aardig detail: de leverancier biedt korting wanneer meerdere laadpalen tegelijk worden afgenomen. “We roepen bewoners op zich te melden als ze een paal willen. Inmiddels zijn er al twee palen meer besteld of geïnstalleerd dan voorzien in de inventarisatie van VVE Laadloket.”

Rendement

De financiering van het plan had enige voeten in de aarde. Waar de installatie van 68 zonnepanelen zichzelf terugverdient, was het rendement van laadinfrastructuur niet voor iedereen meteen duidelijk. Meerdere bewoners brachten verschillende bezwaren in, waaronder het feit dat ze geen auto reden of geen belangstelling hadden voor elektrisch rijden. Zij beriepen zich op een artikel uit het splitsingsreglement dat stelt dat wie geen rendement haalt uit een investering niet mee hoeft te betalen. Stuijver: “We hebben erop gewezen dat de mogelijkheid een laadpaal aan te leggen de waarde van het huis verhoogt en dus toch rendement oplevert. De meesten accepteerden dat argument.”

Sommigen gaven vervolgens echter aan dat het bedrag te veel voor hen was om in één keer te betalen. Eén bewoner volhardde in dat hij geen laadinfrastructuur nodig had en dus niet wilde betalen. “Daarop hebben we voorgesteld dat hun betaling uitgesteld wordt: de VvE schiet het bedrag voor en zij betalen gespreid terug of wanneer ze hun woning verkopen. Zo is het toch geregeld.” De vatstelling van het te betalen bedrag was ook een heikel punt, vertelt Stuijver. “Volgens het splitsingsreglement moet ieder een breukdeel betalen naar rato van het oppervlak van de woning. Dat vonden we in dit geval niet logisch, want alle parkeerplaatsen zijn even groot. De eigenaren van de penthouses betalen evenveel als de eigenaren van de tuinappartementen. Dat vinden we redelijk en billijk. Uiteindelijk hebben we het zo weten te regelen dat iedereen akkoord ging. Daar ben ik best trots op.”

Klip en klaar

Stuijver heeft een groot aantal tips voor andere VvE’s die laadinfrastructuur willen aanleggen. “Let op dat de energiebelasting jaarlijks wijzigt, en daarmee de prijs per kwh en dus de prijs voor het laden door eigenaren. In het algemeen is het ook heel belangrijk om goed op de kleine lettertjes te letten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En als bestuurs- of commissielid moet je goed weten waar je aan begint: het bestuderen van offertes is een hele klus, net als het meekrijgen en informeren van bewoners. VVE Laadloket heeft ons wat dat laatste betreft heel goed ondersteund. Hun rapport was klip en klaar. Achteraf hadden we onszelf een hoop werk kunnen besparen door hen ook het offertetraject te laten doen. Uiteindelijk is het snel gegaan: in november 2022 namen we een positief besluit over zonnepanelen en laadinfrastructuur, en in april en oktober 2023 was alles geïnstalleerd en werkend.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket?

Plan een kennismaking in

Vraag vrijblijvend een offerte voor oplaadpuntenadvies aan

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden