Ga naar de inhoud

Om welke subsidieregeling gaat het?

Het gaat om de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Hier zijn twee subsidies ondergebracht. een subsidie voor oplaadpuntenadvies en een subsidie die voorziet in een financiële bijdrage aan de basislaadinfrastructuur. Op deze pagina is alle belangrijkste informatie over deze subsidies op een rij gezet.

Subsidie oplaadpuntenadvies

Begin oktober 2021 maakte RVO bekend dat de subsidieregeling (SEEH) werd uitgebreid met de mogelijkheid voor VvE’s om advies in te winnen voor het realiseren van één of meer laadpunten voor elektrische auto’s. Deze subsidieregeling is nu ondergebracht bij de nieuwe SVVE. Vanaf 23 januari 2023 kunt u subsidie aanvragen en is onlangs verlengd met een einddatum op 31 december 2027. De inhoudelijke voorwaarden waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn niet gewijzigd.

VvE’s krijgen een bijdrage van 75% van de advieskosten tot maximaal €1.500. De subsidie is een concrete maatregel voor de beleidsdoelstelling om laadpunten bij VvE’s te stimuleren.

Hoe kan mijn VvE gebruik maken van de subsidie?

 • De subsidieregeling opende op 23 januari 2023. Vanaf dat moment kan dus subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het adviseringstraject de subsidie aan te vragen.
 • Met het traject van VVE Laadloket heeft u een waardevol en degelijk advies voor de laadoplossing voor uw VvE en voldoet u aan de eisen om gebruik te maken van de subsidie. De gestelde eisen aan het advies zijn:
  • Een prognose voor minimaal 10 jaar voor de laadbehoefte van de VvE
  • Een aanbeveling voor de borging van brandveiligheid in relatie tot de plaatsing van de laadpunten, als de parkeergelegenheid (gedeeltelijk) is gelegen in een gebouw
  • Een aanbeveling voor de verdeling van de kosten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van een of meer oplaadpunten
  • Een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten
 • Bij uw subsidieaanvraag voegt u het adviesrapport, de factuur en het betaalbewijs toe.
 • Voor 2023 is er (peildatum oktober 2023) is er nog 165.000 euro beschikbaar voor subsidieaanvragen die in 2023 worden gedaan. De subsidie is ook vanaf 1 januari 2024 weer beschikbaar en loopt t/m 31 december 2027.

Handige link

Op de website van RVO is de regeling terug te vinden:

Subsidie Oplaadpuntenadvies SVVE vanaf 2024 >

Subsidie basislaadinfrastructuur VvE’s

Op 17 november 2023 maakte RVO bekend dat de subsidieregeling (SVVE) wordt uitgebreid met een subsidie die voorziet in een financiële bijdrage aan de basislaadinfrastructuur voor VvE’s met een eigen parkeergelegenheid.

VvE’s ontvangen € 100 per parkeerplek waarvoor de basisinfrastructuur wordt aangelegd. Een bijdrage aan het laadpunt zelf valt hier niet onder!

Hoe kan mijn VvE gebruik maken van deze subsidie?

Om van deze subsidie gebruik te maken is dit belangrijk:

 • U overlegt bewijs, in de vorm van notulen, dat de VvE een positief besluit heeft genomen over de collectieve laadoplossing van de VvE
 • De VvE overlegt bij de aanvraag een offerte waarbij de installatiewerkzaamheden van de basislaadinfrastructuur zijn beschreven:
  • Elektriciteitsleidingen, leidingdoorvoeren en/of bekabeling. Als een deel van de kabels wordt aangelegd met de laadpunten zelf, dan moeten de leidingen voor de aan te leggen kabels worden beschreven.
  • Voorzieningen voor optimale stroomverdeling en stroomverbruik (slim laden).
  • Centrale manier om oplaadpunten af te schakelen voor brandveiligheid.
  • Datanetwerk voor verbinding met het internet.

Let op! U vraagt deze subsidie aan nadat u de offerte heeft ontvangen voor de basislaadinfrastructuur en de ALV hiermee akkoord is. Vervolgens vraagt de VvE de subsidie aan voordat de uitvoering start. De basislaadinfrastructuur moet 1 jaar na de toekenning van de subsidie zijn aangelegd.

Meer over het traject van VVE laadloket

De subsidieregeling maakt het inwinnen van advies voor VvE’s toegankelijker om besluitvorming, over dit vaak complexe vraagstuk, makkelijker te maken. In de aanpak van VVE Laadloket stellen we op basis van een enquête onder de VvE-leden een gezamenlijk toekomstbeeld op dat inzicht geeft in de laadbehoefte. Dit toekomstbeeld en de uitkomsten van een schouw op locatie leidt vervolgens tot een oplaadpuntenadvies. In het oplaadpuntenadvies  is er aandacht voor veiligheid, optimale locatiekeuze, benodigde stroomcapaciteit en verdeling van de kosten. Tot slot worden er offertes bij minimaal drie leveranciers opgevraagd, om tot het beste aanbod te komen.

Bent u benieuwd wat VVE Laadloket voor uw VvE kan betekenen? Plan dan een kennismaking, vraag direct vrijblijvend een offerte aan of bekijk hier uitgebreid hoe onze aanpak eruit ziet.

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

Het aanvragen van de benodigde eHerkenning brengt kosten met zich mee en vraagt wat tijd. Ook het aanvragen van de subsidies vraagt wat tijd van de VvE. Heeft u geen zin in gedoe? Vraag dan aan VVE Laadloket om de subsidies aan te vragen. Voor VvE’s die het oplaadpuntenadvies bij VVE Laadloket hebben afgenomen regelen we de aanvraag van beide subsidies voor slechts € 150,- (incl. btw).

Heeft u VvE al een oplaadpuntenadvies van VVE laadloket afgenomen en wilt u ook de subsidies door ons laten verzorgen? Dan kan. Vraag een offerte aan.

Offerte aanvragen voor het verzorgen van subsidieaanvragen

Starten met een oplaadpuntenadvies van VVE Laadloket? Vraag dan vrijblijvend uw offerte aan. U kunt gelijk aangeven dat u ook de subsidieaanvraag door ons wilt laten doen.

Vraag een offerte aan voor oplaadpuntenadvies

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden