Ga naar de inhoud
kennisartikel

Heeft uw VvE-laadpalen die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke aansluiting? Dan bestaat de kans dat gebruikers dubbele btw betalen op de elektriciteit die ze afnemen bij het opladen van hun elektrische auto. Zo wordt thuis laden relatief duur en dus onaantrekkelijk. Wat kan de VvE doen om dubbele btw te voorkomen?

Eerst even het probleem. De levering van energie aan een eindgebruiker is belast met 21% btw. Als uw VvE een gemeenschappelijke aansluiting heeft, dan geldt de VvE als eindgebruiker. De VvE gebruikt immers elektriciteit voor bijvoorbeeld verlichting, de intercom of de lift en is daarover btw verschuldigd. Tot zover niets nieuws.

VvE wordt leverancier

De situatie verandert wanneer de VvE een gemeenschappelijke laadinfrastructuur aanlegt. Bewoners kunnen daarop een laadpaal aansluiten. Over het algemeen is er een laadpaalexploitant (‘charge point operator’ of CPO, in jargon) betrokken die de niet alleen de laadpalen levert en installeert, maar ook de verrekening van de laadsessies doet. De CPO neemt de elektriciteit af die loopt via de meter van de VvE en heft daarover btw. De bewoner die zijn elektrische auto thuis oplaadt is de eindgebruiker. Die eindgebruiker moet 21% btw betalen aan de CPO over de geleverde stroom. Maar de VvE had ook al btw betaald over diezelfde stroom.

Rekenvoorbeeld

Dubbele btw dus. En dat loopt aardig in de papieren. Kijk maar naar het volgende rekenvoorbeeld.

 • Stel dat een kWh exclusief btw € 0,30 kost.
 • De VvE is btw-plichtig en betaalt bij afname 21% aan de energieleverancier, dus in totaal € 0,363 per kWh.
 • De VvE wil deze stroomkosten vergoed krijgen en belast voor die prijs de stroom aan de CPO.
 • De CPO verkoopt de stroom aan de eindgebruiker voor € 0,363 + 21% btw = € 0,4393.
 • De berijder betaalt dus € 0,0763 per kWh te veel.

Een gemiddelde elektrische auto gebruikt 2.500 kWh per jaar. Als de berijder alleen thuis laadt, dan betaalt hij op jaarbasis dus 190 euro meer dan nodig.

Ondernemer

Er is een administratieve oplossing voor VvE’s om te voorkomen dat berijders dubbele btw betalen. Die bestaat eruit dat de VvE een btw-nummer aanvraagt. Daarmee wordt de VvE ondernemer voor de omzetbelasting. Betaalde btw kan de VvE dan terugvragen. Nadeel is echter dat de VvE een btw-administratie moet gaan voeren, naast enkele andere verplichtingen die het ondernemerschap voor de btw met zich meebrengt. De VvE kan zich ook aanmelden voor de KOR (Kleineondernemersregeling) bij de Belastingdienst als de VvE niet meer dan 20.000 euro omzet per kalenderjaar heeft. De VvE is dan vrijgesteld van btw. Wij adviseren de VvE wel om de boekhouder te raadplegen voordat de VvE een btw-nummer aanvraagt en een aanmelding doet voor de KOR.

Niet toegestaan

Het voorkomen van dubbele btw op laden via de VvE-aansluiting vereist dus actie van de VvE, en mogelijk extra administratieve lasten. Dat is principieel onwenselijk, want dubbele belasting heffen is niet toegestaan. VVE Laadloket vindt dan ook dat hiervoor in de markt zo snel mogelijk een oplossing gevonden moet worden.

Deskundig advies

VVE Laadloket adviseert over het aanleggen van veilige en toekomstbestendige laadinfrastructuur die past bij de wensen en behoeftes van uw VvE. Daarvoor hanteren wij een helder stappenplan dat zorgt voor breed draagvlak onder de leden. Onze trajecten leiden in 9 van de 10 gevallen tot een positief besluit over het aanleggen van laadinfrastructuur. In onze adviezen houden we rekening met alles wat er komt kijken bij laadinfrastructuur en VvE’s: van brandveiligheid tot financiële en fiscale aspecten.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Blijf op de hoogte

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in een kamerbrief aan dat de subsidie voor het oplaadpuntenadvies per 1 januari 2024 wordt uitgebreid met een subsidie voor de realisatie van de collectieve laadinfrastructuur voor VvE’s.

Met deze bekendmaking is het ook een feit dat de subsidie voor het oplaadpuntenadvies wordt verlengd. De kosten van het oplaadpuntenadvies worden voor 75% gedekt tot een bedrag van € 1.500.

Goed nieuws dus voor VvE’s die stappen willen zetten om laadpunten binnen de VvE te organiseren en te realiseren. Details over de subsidie voor de realisatie van laadinfrastructuur voor VvE’s zijn nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten dan informeren wij u direct. Ons advies aan VvE’s: start in ieder geval met het oplaadpuntenadvies. Uw VvE kan dan een positief besluit nemen over laadpalen. Zo kunt u daarna direct de stap zetten naar realisatie en gebruik maken van de subsidie hiervoor.

Alle relevante informatie over de subsidie vindt u op de website van RVO en de belangrijkste punten vindt u hier op onze website.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Wellicht heeft u er al over gehoord: dynamische energiecontracten zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Op een positieve manier, want zulke contracten kunnen aanzienlijk voordeliger uitpakken dan een contract met vaste prijzen. Een besparing van 20% op elektriciteitskosten is relatief eenvoudig te behalen. En de markt is volop in beweging: in februari werd nieuwkomer ANWB Energie uit het niets de grootste aanbieder van Nederland. Wat is een dynamisch energiecontract, hoe werkt het precies en wanneer is het interessant voor VvE’s?

Wat is het?

Een dynamisch energiecontract werkt met een nieuw soort energietarief. Dat tarief is elk uur verschillend. Het volgt de prijs van elektriciteit op de spotmarkt EPEX en kan door de dag heen variëren als gevolg van vraag en aanbod. Als de zon schijnt, is er veel zonnestroom beschikbaar en daalt de prijs. Waait het ook nog hard, dan is er ook nog veel windenergie en wordt de stroom nog goedkoper. En als er veel vraag en weinig aanbod is, piekt de prijs juist.

Hoe werkt het?

In de middag worden de uurprijzen voor de volgende dag bekendgemaakt. Door grote stroomverbruikers in te schakelen in uren met goedkope stroom, kunt u besparen op de kosten. In april 2023 was de prijs van stroom voor het eerst negatief – inclusief belasting en netbeheerkosten!

Bron: ANWB.nl

Er zijn twee voordelen ten opzichte van de reguliere (vaste, flexibele en variabele) energiecontracten. Het eerste noemden we al: u kunt uw gebruik richten naar de laagste tarieven. Het tweede is dat u geen risicopremie betaalt. Als u een “regulier” tarief afspreekt voor langere tijd, dan doet de leverancier daar namelijk altijd wat bovenop om tegenvallers in de inkoop te kunnen opvangen.

Wat kan het opleveren voor VvE’s?

De meeste VvE’s hebben een gemeenschappelijke aansluiting voor bijvoorbeeld verlichting, de lift, de hydrofoor en dergelijke. Dit is niet echt planbaar gebruik. Overstappen naar een dynamisch energiecontract brengt hier waarschijnlijk geen voordeel van betekenis. Nota bene: we hebben het hier over de gezamenlijke aansluiting van de VvE. De keuze voor contractvorm en leverancier voor de energievoorziening in de eigen woning blijft uiteraard volledig bij de eigenaar daarvan.

Wanneer de VvE een gemeenschappelijke laadinfrastructuur heeft aangelegd, kan een dynamisch energiecontract wel belangrijke besparingen opleveren voor de gebruikers van de laadpalen. Het opladen van een elektrische auto is immers wel goed te plannen. Gemiddeld moet zo’n EV elke twee à drie dagen aan de laadpaal. Op een app van de energieleverancier is te zien welke momenten daarvoor het meest voordelig zijn. De gemiddelde EV-rijder verbruikt 4.000 kWh per jaar. Een kostenbesparing van 20% levert jaarlijks al gauw een paar honderd euro op.

Waar moet u op letten?

Om berijders te laten profiteren van dynamische stroomtarieven, is het belangrijk dat de VvE afspraken maakt met de laadpaalleverancier dat deze de dynamische tarieven doorberekent aan de berijder. Op dit moment is het aantal dienstverleners bij wie dit mogelijk is nog beperkt, maar het komt steeds breder beschikbaar. De methode van verrekenen dient eenmalig te worden afgesproken, daarna gaat het vanzelf.

Voor de VvE een dynamisch contract aangaat, is het zaak te verifiëren dat u inderdaad 100% gecertificeerde groene stroom koopt. Anders veroorzaakt uw auto alsnog vervuilende uitstoot.

Ook belangrijk is om goed de voorwaarden door te nemen voor u een contract afsluit. Weet waarvoor de VvE tekent. Dat geldt helemaal als de VvE zonnepanelen heeft en stroom wil terugleveren: zorg dat u scherp heeft tegen welk tarief dat gebeurt, en ga na of dat strookt met de verwachtingen.

Afsluiten doet u zelf

Steeds meer aanbieders bieden de mogelijkheid om een dynamisch energiecontract af te sluiten. U heeft dus ruime keuze. Belangrijke voorwaarde voor het laden op een dynamisch contract is dat de VvE beschikt over een degelijke, toekomstbestendige laadinfrastructuur. Zo kunnen bewoners op een veilige manier hun auto opladen en voordeel pakken.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Het aantal elektrische voertuigen groeit en daarmee de behoefte naar laadpunten ook. Het aantal laadpunten op straat is in Nederland bijzonder goed en ook mensen met eigen oprit staat niets in de weg om en eigen laadpunt te plaatsen. Voor bewoners in VvE verband met een eigen parkeergelegenheid is het wat ingewikkelder en kan de investering in (collectieve) laadinfrastructuur best fors zijn.

Een steun in de rug is dan erg prettig. Vanuit het Nationaal Warmtefonds zijn er leningen beschikbaar voor 25 energiebesparende maatregelen. Laadinfrastructuur valt hier ook onder. Bekijk de mogelijkheden voor uw VvE en aan welke voorwaarden de VvE moet voldoen om in aanmerking te komen voor de VvE Energiebespaarlening.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

Verduurzamen met de VvE? Stap voor stap!

Veel VvE’s ondervinden problemen om tot een positief besluit te komen over verduurzamingsmaatregelen aan het complex. Dat meldde Nieuwsuur onlangs. VvE’s worstelen met het afwegen van belangen van bewoners, het kiezen van een goede oplossing, de verdeling van kosten en wegwijs worden in het woud van regels en subsidies. Kan dat niet anders?

Het kan lastig zijn om als VvE tot een besluit te komen over verduurzamingsmaatregelen. Voor zo’n besluit dient in veel gevallen minstens twee derde van de leden aanwezig te zijn, waarvan twee derde instemmen. Maar in het besluitvormingsproces zitten talloze obstakels.

Complexe discussie

Neem nu het aanleggen van laadinfrastructuur. Het is lastig om een weg te vinden in de diverse wensen en belangen van bewoners. Sommigen hebben wellicht al een elektrische auto en willen liefst morgen nog kunnen laden; anderen geven aan dat ze niet verwachten ooit elektrisch te gaan rijden – bijvoorbeeld omdat ze verwachten geen nieuwe auto meer te kopen. Wat is dan de rol van de VvE? Moet de VvE hiervoor betalen en zo ja hoeveel? Wat betalen degenen die gebruikmaken van de infrastructuur? Wat kan er en wat mag er in dit specifieke gebouw? Zo belandt de VvE al snel in een complexe discussie en blijft een besluit uit zicht.

Stap voor stap

Gelukkig hoeft het niet zo te gaan. Het helpt bijvoorbeeld enorm om zo’n besluitvormingsproces in duidelijke stappen op te delen. De eerste stap is meteen een hele belangrijke: het in kaart brengen van de wensen van alle VvE-leden. Dat creëert betrokkenheid en geeft een goed beeld van wat er leeft. De volgende stap is onderzoeken wat mogelijk is en wat dat ongeveer kost. Daarna kan er worden nagedacht over hoe die kosten verdeeld worden, en dan is het tijd om leveranciers te selecteren.

Expertise

Een dergelijke stapsgewijze aanpak is vooral effectief als die wordt ingezet en begeleid door een externe partij. Dat is dan ook de gedachte achter de methodiek die VvE Laadloket heeft ontwikkeld om VvE’s te begeleiden naar een positief besluit over laadinfrastructuur en hen te ondersteunen in de selectie van leveranciers. VvE Laadloket kan als onafhankelijke partij informatie inbrengen en neemt de nodige expertise mee. Zo krijgen VvE’s snel zicht op wat er technisch mogelijk en wenselijk is en wat dat kost.

Uiteindelijk levert VvE Laadloket een compleet en toekomstbestendig advies aan de VvE met daarin meerdere scenario’s. Benieuwd hoe dat werkt? Binnenkort bespreken we onze methodiek uitgebreider.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kunt helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Laadinfrastructuur aanleggen? Bijna twee derde van de VvE-leden vindt het een goed idee als de VvE dat regelt. De vraag is echter op welke schaal dat moet gebeuren. Zeker als er geen of pas enkele elektrische rijders in het complex wonen, kan het lastig zijn om daar overeenstemming over te bereiken, waardoor de beslissing alsmaar uitgesteld wordt. Er zijn minstens vijf goede redenen om als VvE nu aandacht te schenken aan dit onderwerp en tot een plan te komen.

1. Het aantal elektrische auto’s groeit steeds sneller.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat liet eind juni doorschemeren dat zij werkt aan een plan om per 2025 alleen elektrische leaseauto’s toe te staan. Om een idee te geven, in 2021 werden ruim 236 duizend nieuwe leaseauto’s op kenteken gezet; het totale leaseautopark bedroeg in dat jaar ruim 1,2 miljoen (bron: VNA). Het is een van de tekenen dat het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse weg de komende jaren steeds sneller gaat groeien. Ook als er nu nog geen VvE-leden zijn die elektrisch rijden, is de kans groot dat dat binnenkort gaat veranderen, want elektrisch rijden wordt steeds toegankelijker en aantrekkelijker. VvE-leden met een elektrische auto zullen hun auto moeten opladen. Daarbij zijn ze aangewezen op hun VvE, want gemeentes plaatsen geen publieke laadpaal voor mensen met eigen parkeergelegenheid. Veel VvE’s zullen de komende tijd dan ook te maken krijgen met de vraag of en hoe zij laadinfrastructuur gaan realiseren.

2. Regie houden wanneer de notificatieregeling ingaat.

VvE-leden die een laadpunt willen aanleggen, hebben vanaf 1 juli 2023 alleen nog een plicht om het VvE bestuur te notificeren als zij een laadpunt gaan installeren. Zij hoeven niet langer toestemming te vragen aan de VvE. De kans is groot dat bewoners verschillende installateurs inschakelen. Dat is om verschillende redenen onwenselijk vanuit VvE-oogpunt. We noemen er twee; in het artikel over de notificatieregeling staan meer redenen om de regie te pakken. Ten eerste zullen laadpunten van verschillende leveranciers niet samenwerken maar concurreren op de gezamenlijke aansluiting. Daarmee wordt de capaciteit van die aansluiting al snel bereikt en dat maakt dure uitbreidingen noodzakelijk. Onnodig, want als een gezamenlijk geselecteerde leverancier meerdere laadpunten installeert, kan de beschikbare capaciteit veel efficiënter worden verdeeld. Ten tweede kan ook de veiligheid beter gewaarborgd worden, door gezamenlijk een betrouwbare installateur te selecteren. VVE Laadloket kan adviseren in de keuze van een goede leverancier.

3. Brandveiligheid verbeteren.

Vooralsnog lijkt het risico op brand in elektrische auto’s klein. Toch is het van belang om aandacht te schenken aan brandveiligheid bij het aanleggen van laadinfrastructuur. Door zelf regie te nemen in de aanleg van laadinfrastructuur kan de VvE een goede leverancier selecteren die zorg draagt voor de juiste keuzes op het gebied van brandveiligheid. In de adviezen van VVE Laadloket wordt alleen gewerkt met leveranciers die installatie uitvoeren conform de aanbevelingen van Brandweer Nederland en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

4. Verduurzaming: beter gebruik zonne-energie.

Als de VvE over eigen zonnepanelen beschikt, of dat op termijn gaat realiseren, biedt het aanleggen van laadinfrastructuur een mooie kans om de opgewekte energie efficiënt in te zetten. Teruglevering aan het net levert immers wel een vergoeding op, maar die is na saldering lager dan de kosten van stroom die aan het net onttrokken wordt. Inzetten van opgewekte elektriciteit voor het laden van auto’s verbetert daarom de business case van zonnepanelen. Een volgende stap kan zijn dat de aangesloten auto’s ook gaan dienen als actieve opslag van zelf opgewekte elektriciteit die gedurende de dag aan bewoners kan worden terug geleverd. Op dit moment is de benodigde techniek nog niet commercieel beschikbaar, maar dat zal op termijn veranderen.

5. Goedkoper dan laden op straat.

Gemiddeld genomen is laden aan een openbaar oplaadpunt op straat duurder dan aan een eigen voorziening. Dat komt omdat de partij die de openbare laadpaal plaatst ook een boterham wil verdienen. Particulieren of VvE’s die eigen laadpalen aanleggen zijn al gauw 5 tot 10 cent per kWh goedkoper uit dan op straat. Natuurlijk kan de vraag gesteld worden wat VvE-leden zonder elektrische auto hebben aan dit voordeel. Dan is het goed om weer even terug te denken aan punt 1; het aantal elektrische rijders is nu nog laag, maar zal snel gaan groeien, ook binnen de VvE.

Kortom: het is verstandig om de koe bij de horens te vatten en een toekomstbestendig plan te maken. VVE Laadloket kan uw VvE daarin ondersteunen, zowel door draagvlak te creëren binnen de VvE als met een uitgewerkt plan gericht op de te verwachten ontwikkelingen voor de komende tien jaar.

Goed nieuws daarbij is, dat de overheid een subsidie verstrekt die de kosten voor het adviestraject voor 75% vergoedt, met een plafond van 1.500 euro. En dat is misschien wel een zesde reden om nu aan de slag te gaan, met als eerste stap het aanvragen van een vrijblijvende offerte.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kunt helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Wachten tot de wetgeving van de notificatieregeling in gereed is of nu aan de slag met laadpunten? Dat is een vraag die veel VvE’s bezighoudt. En dat is niet zonder reden, want deze notificatieregeling is bedoeld om het plaatsen van laadpalen binnen de VvE te vereenvoudigen. We schreven al eerder over de inhoud van de notificatieregeling, maar nu het steeds dichterbij komt, zetten we de belangrijke argumenten, om meer regie te pakken als VvE, graag nog eens overzichtelijk op een rij.

 1. Denk aan aanpassingen in de (gezamenlijke) hoofdmeterkast. Als er meerdere laadpunten individueel worden aangesloten kan een grotere netaansluiting noodzakelijk zijn. Dit brengt onnodige hoge kosten met zich mee. Bij een collectieve aansluiting van de laadpunten wordt deze verzwaring van de netaansluiting vaak voorkomen door een slimmere aansluiting van de laadpunten. Door implementatie van Dynamic Load Balancing benut de VvE optimaal de beschikbare capaciteit van de aansluiting. Eventuele verzwaring met hoge kosten kan worden uitgesteld of is in sommige situaties zelfs niet nodig.
 2. Het vraagt kennis van laadinfrastructuren en de daarbij horende mogelijkheden maar ook zeker de onmogelijkheden om een laadplan van een notificerend lid te beoordelen. Dit kan resulteren in een suboptimale oplossing, of kosten voor extern advies om het laadplan te beoordelen.
 3. Er kunnen juist schaalvoordelen ontstaan bij een collectieve aansluiting: door gezamenlijk te laden op de algemene aansluiting van de VvE komt men sneller uit in de volgende staffel energiebelasting. Zo kan de prijs per kWh dalen en door tegelijk laadpunten in te kopen kan ook de prijs per laadpunt goedkoper uitvallen dan wanneer ieder VvE lid een eigen laadpunt aanschaft.
 4. Er is nu een subsidie oplaadpuntenadvies. Dankzij deze regeling heeft u vanaf €645,- een compleet advies in handen om een veilige, voordelige en slimme laadoplossing te realiseren die past bij uw VvE en meegroeit in de laadbehoefte. Wanneer uw VvE nog niet overgaat tot realisatie maar de notificatie voor wil zijn, kunt u de gemaakte afspraken over elektrisch laden in de VvE vastleggen in het huishoudelijk reglement.

Ons eerdere blog over de notificatieregeling lezen? Bekijk het hier.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kunt helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

We staan er niet altijd bij stil, maar veel apparaten die we gebruiken staan in verbinding met het internet om ze te kunnen aansturen of te monitoren. Dat is bij laadpalen niet anders. De verbinding met het internet is nodig om bijvoorbeeld slim te laden en om de transacties te kunnen verrekenen.

Deze dataverbinding kan laadpunten kwetsbaar maken voor cyberaanvallen. Het verdient dan ook aandacht om de digitale veiligheid bij de installatie, het gebruik en bij het onderhoud van de laadpunten te waarborgen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft een aan aantal tips voor VvE’s op een rij gezet:

 1. Als je gebruik maakt van een Charge Point Operator, vraag dan of deze ISO 27001 gecertificeerd is.
 2. Gebruik voor de communicatie tussen oplaadpunt en back-end het Open Charge Point Protocol (OCPP), bij voorkeur versie 2.0.1 (of nieuwer).
 3. Zorg dat alle communicatie beveiligd is door encryptie om inbreuk op de data door ongeautoriseerde derden te voorkomen.
 4. Zorg voor beveiliging van digitale toegang tot het oplaadpunt, zodat bijvoorbeeld monteurs niet zonder wachtwoord kunnen inloggen.
 5. Vraag aan de Charge Point Operator of deze een melding krijgt als iemand ongeautoriseerd fysieke toegang tot het oplaadpunt probeert te krijgen.
 6. Vraag aan de laadpuntfabrikant of de Charge Point Operator of het oplaadpunt voldoende geheugen- en processorcapaciteit heeft om toekomstige software-updates te kunnen installeren.
 7. Informeer hoe wordt gecontroleerd dat alleen geverifieerde software (voorzien van de juiste certificaten en digitale handtekeningen) op het oplaadpunt geïnstalleerd wordt.
 8. Kijk voor meer informatie bij de Security Requirements die door ElaadNL en ENCS zijn opgesteld.

Bron: NAL, Nationale Agenda Laadinfrastructuur

In het oplaadpuntenadvies voor VvE’s en bij de marktuitvraag voor de laadoplossing besteedt VVE Laadloket ook aandacht aan dit onderwerp. Heeft u hier meer vragen over of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan vrijblijvend een kennismaking in met een van de adviseurs van VVE Laadloket.

 

Meer informatie over cybersecurity voor oplaadpunten kunt u vinden op de website van de NAL.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

De Rijksoverheid heeft kort geleden voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen voor nieuw te plaatsen laadpunten in parkeergarages. Wij ondersteunen vanuit VVE Laadloket deze voorgestelde wijzigingen omdat het meer duidelijkheid geeft over veilig opladen in parkeergarages. Het officiële besluit is hier in te zien. Het voorstel is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer, daarna gaat het nog naar de Raad van State voor advies. In afwachting van de besluitvorming is het toch nu al relevant voor VvE’s die aan de slag willen met laadpunten. 

De belangrijkste punten uit het ontwerpbesluit voor de VvE

Er gaan nieuwe eisen gelden bij nieuw te plaatsen oplaadpunten in parkeergarages. Dit geldt zowel voor nieuwe gebouwen als bij plaatsing in bestaande gebouwen. Met deze nieuwe eisen moet de kans op het ontstaan van brand worden beperkt en het moet ondersteuning geven aan een mogelijke brandweerinzet. Bij de nieuwe eisen is gebruik gemaakt van de IFV-publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen. Het gaat om de volgende eisen voor parkeergarages:

 1. De oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn. De betreffende typen zijn beter beveiligd tegen storingen die kunnen leiden tot brand. Meer informatie over deze typen is te vinden in de IFV-publicatie.
 2. Er moet een voorziening zijn waarmee de oplaadpunten tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage zekerheid heeft dat er geen elektrische spanning meer staat op de laadpunten en er hierdoor geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de brandweer bij het blussen.
 3. Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de centrale uitschakeling (punt 2) is uitgevoerd en waar de oplaadpunten van elektrische voortuigen zich bevinden. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage weet waar de oplaadpunten staan, omdat een brand bij oplaadpunten een andere brandweerinzet vraagt.

Hoewel uit ons eerder onderzoek bleek dat de kans op een calamiteit vrij klein is juichen wij de maatregelen van harte toe om duidelijkheid over het veilig laden in parkeergarages te geven.

Meenemen in onafhankelijk oplaadpuntenadvies

In het onafhankelijke oplaadpuntenadvies worden alle bovenstaande punten met betrekking tot de brandveiligheid al meegenomen door de experts van VVE Laadloket. En, bij een uitbreiding van de laadpunten bieden wij een dienst aan om de informatie over de laadinfrastructuur bij de toegang van de parkeergarage actueel te houden (punt 3). Alle maatregelen kunnen worden toegelicht tijdens de schouw op locatie die altijd onderdeel is van ons traject. Juist door samen met het bestuur of de technische commissie tijdens de schouw ter plaatste de details te bekijken kan een passende maatwerk oplossing worden geadviseerd. In een later stadium wordt het, indien gewenst, ook nog besproken bij de ALV aangezien het een belangrijk punt is bij de besluitvorming.

Meer weten over een onafhankelijk oplaadpuntenadvies dat voldoet aan alle eisen van de nieuwe regelgeving die eraan komt en waarmee u ook nog in aanmerking komt voor subsidie om een groot deel van de advieskosten vergoed te krijgen? Plan een kennismaking in of vraag gelijk een vrijblijvende offerte aan bij VVE Laadloket.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

kennisartikel

Voorkom dubbele btw op stroom via VvE-laadpalen

Heeft uw VvE-laadpalen die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke aansluiting? Dan bestaat de kans dat gebruikers dubbele btw betalen op de elektriciteit die ze afnemen bij het opladen van hun elektrische auto. Zo wordt thuis laden relatief duur en dus onaantrekkelijk. Wat kan de VvE doen om dubbele btw te voorkomen?
kennisartikel 11 Aug '23 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/08/VVE-Laadloket-2.png

Subsidie oplaadpuntenadvies VvE’s breidt uit!

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in een kamerbrief aan dat de subsidie voor het oplaadpuntenadvies per 1 januari 2024 wordt uitgebreid met een subsidie voor de realisatie van de collectieve laadinfrastructuur voor VvE’s.
kennisartikel 23 Jun '23 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/06/VVE_Laadloket_subsidienieuws_web.png

Laadkosten besparen met dynamisch energiecontract

Wellicht heeft u er al over gehoord: dynamische energiecontracten zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Op een positieve manier, want zulke contracten kunnen aanzienlijk voordeliger uitpakken dan een contract met vaste prijzen. Een besparing van 20% op elektriciteitskosten is relatief eenvoudig te behalen.
kennisartikel 01 May '23 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/05/VVE-Laadloket_dynamisch-tarief.png

Steun in de rug voor financiering laadpunten VvE’s

Het aantal elektrische voertuigen groeit en daarmee de behoefte naar laadpunten ook. Het aantal laadpunten op straat is in Nederland bijzonder goed en ook mensen met eigen oprit staat niets in de weg om en eigen laadpunt te plaatsen. Voor bewoners in VvE verband met een eigen parkeergelegenheid is het wat ingewikkelder en kan de investering in (collectieve) laadinfrastructuur best fors zijn.
kennisartikel 30 Mar '23 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/03/afbeelding_warmtefonds.png

Verduurzamen met de VvE? Stap voor stap!

Veel VvE’s ondervinden problemen om tot een positief besluit te komen over verduurzamingsmaatregelen aan het complex. Dat meldde Nieuwsuur onlangs. VvE’s worstelen met het afwegen van belangen van bewoners, het kiezen van een goede oplossing, de verdeling van kosten en wegwijs worden in het woud van regels en subsidies. Kan dat niet anders?
kennisartikel 22 Oct '22 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2022/02/vecteezy_charging-an-electric-car-battery_7182906_685-scaled-1.jpg

5 redenen om als VvE met een plan voor laadinfrastructuur aan de slag te gaan

Laadinfrastructuur aanleggen? Bijna twee derde van de VvE-leden vindt het een goed idee als de VvE dat regelt. De vraag is echter op welke schaal dat moet gebeuren. Zeker als er geen of pas enkele elektrische rijders in het complex wonen, kan het lastig zijn om daar overeenstemming over te bereiken, waardoor de beslissing alsmaar uitgesteld wordt.
kennisartikel 05 Jul '22 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/opladen-auto-e1632408011177.jpg

Regie houden op laadinfrastructuur ondanks notificatieregeling?

Wachten tot de wetgeving van de notificatieregeling in gereed is of nu aan de slag met laadpunten? Dat is een vraag die veel VvE’s bezighoudt. En dat is niet zonder reden, want deze notificatieregeling is bedoeld om het plaatsen van laadpalen binnen de VvE te vereenvoudigen. We schreven al eerder over de inhoud van de notificatieregeling, maar nu het steeds dichterbij komt, zetten we de belangrijke argumenten, om meer regie te pakken als VvE, graag nog eens overzichtelijk op een rij.
kennisartikel 24 Jun '22 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/VVE-Laadloket-1-1.png

Digitale veiligheid laadpunten VvE’s

We staan er niet altijd bij stil, maar veel apparaten die we gebruiken staan in verbinding met het internet om ze te kunnen aansturen of te monitoren. Dat is bij laadpalen niet anders. De verbinding met het internet is nodig om bijvoorbeeld slim te laden en om de transacties te kunnen verrekenen.
kennisartikel 18 May '22 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/Visual-Charging.jpg

Ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages

De Rijksoverheid heeft kort geleden voorgesteld om de bouwregelgeving aan te passen voor nieuw te plaatsen laadpunten in parkeergarages. Wij ondersteunen vanuit VVE Laadloket deze voorgestelde wijzigingen omdat het meer duidelijkheid geeft over veilig opladen in parkeergarages. Het officiële besluit is hier in te zien.
kennisartikel 18 Mar '22 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2021/10/Laden-VvE-2.png

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden