Ga naar de inhoud
kennisartikel

Laadinfrastructuur aanleggen? Bijna twee derde van de VvE-leden vindt het een goed idee als de VvE dat regelt. De vraag is echter op welke schaal dat moet gebeuren. Zeker als er geen of pas enkele elektrische rijders in het complex wonen, kan het lastig zijn om daar overeenstemming over te bereiken, waardoor de beslissing alsmaar uitgesteld wordt. Er zijn minstens vijf goede redenen om als VvE nu aandacht te schenken aan dit onderwerp en tot een plan te komen.

1. Het aantal elektrische auto’s groeit steeds sneller.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat liet eind juni doorschemeren dat zij werkt aan een plan om per 2025 alleen elektrische leaseauto’s toe te staan. Om een idee te geven, in 2021 werden ruim 236 duizend nieuwe leaseauto’s op kenteken gezet; het totale leaseautopark bedroeg in dat jaar ruim 1,2 miljoen (bron: VNA). Het is een van de tekenen dat het aantal elektrische auto’s op de Nederlandse weg de komende jaren steeds sneller gaat groeien. Ook als er nu nog geen VvE-leden zijn die elektrisch rijden, is de kans groot dat dat binnenkort gaat veranderen, want elektrisch rijden wordt steeds toegankelijker en aantrekkelijker. VvE-leden met een elektrische auto zullen hun auto moeten opladen. Daarbij zijn ze aangewezen op hun VvE, want gemeentes plaatsen geen publieke laadpaal voor mensen met eigen parkeergelegenheid. Veel VvE’s zullen de komende tijd dan ook te maken krijgen met de vraag of en hoe zij laadinfrastructuur gaan realiseren.

2. Regie houden wanneer de notificatieregeling ingaat.

VvE-leden die een laadpunt willen aanleggen, hebben vanaf 1 juli 2023 alleen nog een plicht om het VvE bestuur te notificeren als zij een laadpunt gaan installeren. Zij hoeven niet langer toestemming te vragen aan de VvE. De kans is groot dat bewoners verschillende installateurs inschakelen. Dat is om verschillende redenen onwenselijk vanuit VvE-oogpunt. We noemen er twee; in het artikel over de notificatieregeling staan meer redenen om de regie te pakken. Ten eerste zullen laadpunten van verschillende leveranciers niet samenwerken maar concurreren op de gezamenlijke aansluiting. Daarmee wordt de capaciteit van die aansluiting al snel bereikt en dat maakt dure uitbreidingen noodzakelijk. Onnodig, want als een gezamenlijk geselecteerde leverancier meerdere laadpunten installeert, kan de beschikbare capaciteit veel efficiënter worden verdeeld. Ten tweede kan ook de veiligheid beter gewaarborgd worden, door gezamenlijk een betrouwbare installateur te selecteren. VVE Laadloket kan adviseren in de keuze van een goede leverancier.

3. Brandveiligheid verbeteren.

Vooralsnog lijkt het risico op brand in elektrische auto’s klein. Toch is het van belang om aandacht te schenken aan brandveiligheid bij het aanleggen van laadinfrastructuur. Door zelf regie te nemen in de aanleg van laadinfrastructuur kan de VvE een goede leverancier selecteren die zorg draagt voor de juiste keuzes op het gebied van brandveiligheid. In de adviezen van VVE Laadloket wordt alleen gewerkt met leveranciers die installatie uitvoeren conform de aanbevelingen van Brandweer Nederland en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

4. Verduurzaming: beter gebruik zonne-energie.

Als de VvE over eigen zonnepanelen beschikt, of dat op termijn gaat realiseren, biedt het aanleggen van laadinfrastructuur een mooie kans om de opgewekte energie efficiënt in te zetten. Teruglevering aan het net levert immers wel een vergoeding op, maar die is na saldering lager dan de kosten van stroom die aan het net onttrokken wordt. Inzetten van opgewekte elektriciteit voor het laden van auto’s verbetert daarom de business case van zonnepanelen. Een volgende stap kan zijn dat de aangesloten auto’s ook gaan dienen als actieve opslag van zelf opgewekte elektriciteit die gedurende de dag aan bewoners kan worden terug geleverd. Op dit moment is de benodigde techniek nog niet commercieel beschikbaar, maar dat zal op termijn veranderen.

5. Goedkoper dan laden op straat.

Gemiddeld genomen is laden aan een openbaar oplaadpunt op straat duurder dan aan een eigen voorziening. Dat komt omdat de partij die de openbare laadpaal plaatst ook een boterham wil verdienen. Particulieren of VvE’s die eigen laadpalen aanleggen zijn al gauw 5 tot 10 cent per kWh goedkoper uit dan op straat. Natuurlijk kan de vraag gesteld worden wat VvE-leden zonder elektrische auto hebben aan dit voordeel. Dan is het goed om weer even terug te denken aan punt 1; het aantal elektrische rijders is nu nog laag, maar zal snel gaan groeien, ook binnen de VvE.

Kortom: het is verstandig om de koe bij de horens te vatten en een toekomstbestendig plan te maken. VVE Laadloket kan uw VvE daarin ondersteunen, zowel door draagvlak te creëren binnen de VvE als met een uitgewerkt plan gericht op de te verwachten ontwikkelingen voor de komende tien jaar.

Goed nieuws daarbij is, dat de overheid een subsidie verstrekt die de kosten voor het adviestraject voor 75% vergoedt, met een plafond van 1.500 euro. En dat is misschien wel een zesde reden om nu aan de slag te gaan, met als eerste stap het aanvragen van een vrijblijvende offerte.

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kunt helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden