Ga naar de inhoud
Klantcase

Veel belangstelling voor VvE laadpunten leek er niet te zijn onder de leden, maar met de notificatieregeling in het vooruitzicht besloot VvE De Schildersburcht Het Penseel in Ommen toch werk te maken van laadinfrastructuur. VVE Laadloket bracht advies uit en vroeg offertes op. Na een soepel traject werd de laadinfrastructuur in najaar 2023 opgeleverd – met maar liefst vijf laadpunten.

Het complex ‘De Schildersburcht’ in Ommen bestaat uit twee appartementengebouwen, genaamd ‘Het Penseel’ en ‘Het Portret’. Beide gebouwen hebben elk een VvE. De akte van splitsing (2000) schrijft voor dat deze VvE’s moeten samenwerken als het aankomt op aanpassingen aan de buitenkant van de panden, zodat de harmonie van het complex in stand blijft. Voor het overige opereren de VvE’s onafhankelijk van elkaar.

Aanbod

Het Penseel telt twaalf appartementen en twee penthouses. Elke wooneenheid beschikt over één parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage, waar ook bergingen zijn. “Een bewoner benaderde het bestuur met de vraag of hij geen kabel kon trekken vanuit zijn berging naar zijn parkeerplek”, zegt Marcel Sierat, voorzitter van VvE De Schildersburcht Het Penseel. “Dat was begin 2022. Hij had een aanbod van zijn autodealer gehad om zijn auto in te ruilen voor een elektrische. Dat zette ons als bestuur aan tot actie.”

Eigen hand

De VvE is lid van belangenorganisatie VvE Belang. “In diverse publicaties hadden wij al gelezen over de notificatieregeling”, zegt Sierat. “Die zou in september 2023 ingaan. Inmiddels is die uitgesteld, maar het gaat er wel een keer van komen. In lijn met het advies van VvE Belang zagen wij de noodzaak om de aanleg van laadinfrastructuur als VvE in eigen hand te houden.” Het verzoek van de bewoner was het signaal om aan de slag te gaan.

Aanzienlijke subsidie

Later dat jaar bezochten Sierat en zijn medebestuursleden een voorlichtingsdag van VvE Belang in Zwolle. Daar stond VVE Laadloket met een stand, waar Sierat en co in gesprek gingen en de nodige informatie inwonnen. “We hoorden onder meer dat een advies aan de VvE over laadinfrastructuur in aanmerking kwam voor een aanzienlijke subsidie”, zegt Sierat. “Destijds zag het er echter naar uit dat die subsidie in september 2023 zou ophouden. Inmiddels is de subsidie verlengd tot 2027, maar dat wist toen nog niemand.”

Instemming

Omdat september 2023 twee belangrijke veranderingen zou brengen, namelijk einde subsidie en begin notificatieregeling, besloot het bestuur dat er nu gehandeld moest worden. “Onze leden zijn wat ouder, de jongste is 56 en de oudsten zijn negentigers”, zegt Sierat. “Niet iedereen was even enthousiast, maar allen stemden in met het vragen van advies aan VVE Laadloket.”

Laadbehoefte

VVE Laadloket voerde vervolgens een enquête uit onder de bewoners. “De uitkomst was verrassend”, zegt Sierat. “Er waren vijf bewoners die hadden aangegeven dat ze meteen een laadunit wilden installeren zodra de gedeelde installatie was aangelegd. Dat was opvallend, want op dat moment had nog niemand een elektrische of plugin-hybride auto. Maar kennelijk was er dus toch behoefte.” Op een termijn van tien jaar worden tien aansluitingen voorzien.

Brandveiligheid

Na een schouw in de parkeergarage bracht VVE Laadloket advies uit. “Dat was een zeer uitgebreid rapport”, zegt Sierat. “Alle details werden behandeld: het verwachte verbruik, benodigde aanpassingen aan de aansluiting, verrekening van de kosten voor aanleg en voor verbruik, maar ook brandveiligheid en regelgeving. Alle vragen die we hadden, werden bovendien snel en adequaat beantwoord.”

Geïntegreerd systeem

Het laadplan werd ter stemming voorgelegd in de ALV van maart 2023 en unaniem aangenomen. Daarop gaf de VvE opdracht aan VVE Laadloket om offertes op te vragen voor het aanleggen van de ringleiding met load balancing. “Er kwamen drie offertes binnen”, zegt Sierat. “Een viel af vanwege hoge kosten, een ander bleek apparatuur te leveren die niet aan de NEN-normen voldeed na een wijziging daarin. De derde leverancier, Chargepoint Europe, bood een geïntegreerd systeem van infrastructuur, laadpunten en kostenverrekening. Alles binnen de begroting van VVE Laadloket, waardoor we als bestuur het mandaat hadden om de offerte te accepteren. Dat hebben we gedaan.”

Goed ingespeeld

Het aanleggen van de laadinfrastructuur vond plaats in oktober 2023. “Ze zijn maandag begonnen en waren donderdagmorgen klaar”, zegt Sierat. “Verschillende onderaannemers voerden het werk uit, het waren vriendelijke mensen die goed op elkaar in waren gespeeld. We hebben er totaal geen hinder van gehad en alles is netjes opgeruimd na afloop.”

Prettig

Sierat is dan ook zeer tevreden over het traject met VVE Laadloket en de gekozen charge point operator. “Als we niet met VVE Laadloket in zee waren gegaan, zou ik niet weten hoe we al die informatie zelf boven tafel hadden moeten krijgen. Belangrijk voor ons was dat zij in normale, begrijpelijke taal communiceerden, ook in het laadplan. Vanaf het eerste moment tot in de stemming van de ALV hebben zij alle bewoners geïnformeerd en betrokken en iedereen stap voor stap meegenomen in het proces. Dat heeft iedereen als erg prettig ervaren. Ik kan andere VvE’s dan ook absoluut aanbevelen om VVE Laadloket in te schakelen voor een laadplan en de selectie van een leverancier.”

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

Meer nieuws

50% lagere kosten voor VvE Châtelet na onafhankelijk laadpuntenadvies

VvE Châtelet in Zeist vroeg advies over laadinfrastructuur aan een niet-onafhankelijke partij. De kostenraming viel hoog uit, waarna de VvE het onderwerp liet rusten. Toen het onderwerp later weer op de agenda kwam, werd VVE Laadloket gevraagd om een presentatie te geven op de ALV. VVE Laadloket berekende dat de aanleg van brandveilige infrastructuur de helft minder zou kosten dan in de oorspronkelijke raming.
Klantcase 16 May ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2023/07/michael-fousert-YhXlYJYlr3c-unsplash-scaled-1.jpg

Laadplan VvE Looiershof: grote garage, gedeeld beheer

Onder de woningen van Looiershof in Maastricht ligt een tweelaagse parkeergarage met in totaal 190 plekken, die voor de helft in handen zijn van een aparte VvE ter verhuur door de projectontwikkelaar. VvE Looiershof wilde laadinfrastructuur aanleggen en koos ervoor om dat meteen voor de gehele garage te doen.
Klantcase 23 Apr ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/Chargepoint-Europe.jpg

Zonnepanelen van de VvE: welk laadtarief?

Zonnepanelen en laadinfrastructuur: op het eerste gezicht lijkt het een heel logisch en aantrekkelijk verhaal. Gratis laden als de zon schijnt, wie wil dat nou niet? Helaas is de werkelijkheid in VvE-verband een stuk complexer. Hoe zit dat precies, en hoe komt uw VvE wél tot een eerlijk laadtarief voor iedereen?
kennisartikel 02 Apr ’24 https://www.vvelaadloket.nl/app/uploads/2024/04/VvE-laadpunten-het-penseel.webp

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden