Ga naar de inhoud
Klantcase

De VvE van appartementencomplex ‘Costerstaete’ in Wageningen stond voor een lastige keuze. Een nieuwe bewoner vroeg een laadpunt aan in de parkeergarage. Enerzijds was dat een aantrekkelijke manier om de stroom van de 300 zonnepanelen op het dak beter te benutten. Maar aan de andere kant hadden veel bewoners zorgen over brandveiligheid. Met ondersteuning van VVE Laadloket kwam de VvE van Costerstaete tot een positief besluit voor het aanleggen van veilige laadinfrastructuur.

Duurzaamheid is de bewoners van Costerstaete bepaald niet vreemd. De 49 appartementen in het in 2011 opgeleverde gebouw hebben allemaal een energielabel A+. Toen Marie-José Ruiken in 2015 in het complex kwam wonen, trad ze al snel toe tot het bestuur van de VvE. Een speerpunt van de VvE was verdere verduurzaming van het pand. ‘Een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is onderzoeken of we zonnepanelen op het dak konden leggen’, zegt Ruiken. ‘Met de bewoners hebben we bekeken wat de voor- en nadelen zijn en hoe ieder profiteert van de investering.’

Weerstand

In 2020 werden de zonnepanelen gelegd. ‘Helaas kunnen we de stroom niet leveren aan individuele appartementen’, zegt Ruiken. ‘Voor het algemene gebruik van liften en verlichting is het veel te veel. We vroegen ons af of we de stroom op een andere manier konden gebruiken.’ Op dat moment vroeg een nieuwe bewoner of hij een laadpunt voor een elektrische auto mocht aanleggen in de parkeergarage. ‘Er was veel weerstand tegen dat idee’, zegt Ruiken. ‘De appartementen liggen direct boven de garage. De gevolgen van een brand zouden enorm zijn. Deze kwestie gaf veel gedoe en onzekerheid onder bewoners.’

Subsidie

Binnen de VvE kwam een gesprek op gang over hoe er in de toekomst moest worden omgegaan met dergelijke verzoeken. Een keerpunt was de aankondiging van de notificatieregeling. Ruiken: ‘Vanaf 2023 zou de VvE in feite buitenspel staan in de aanleg van laadpalen. Dat wilden we niet! Dat zou tot wildgroei leiden, en daarmee tot meer brandgevaar. Daarom gingen we op zoek naar kennis en kunde over dit onderwerp. We kwamen erachter dat er subsidie beschikbaar was voor advisering over de aanleg van laadinfrastructuur. Zo kwamen we uit bij VvE Laadloket.’

Informatieavond

Daarna ging het snel. Arian van Walbeek van VVE Laadloket sprak met het bestuur over de wensen en zorgen die er leefden. Vervolgens organiseerde het bestuur een informatieavond voor bewoners, waar Van Walbeek optrad als deskundige. ‘Bij grote projecten leven er zo veel vragen over details, die wil je niet in de vergadering’, zegt Ruiken. ‘Voorafgaand aan de tuinaanleg en de beslissing over zonnepanelen hebben we dat ook zo gedaan. Telkens lukte het om veel vragen vooraf weg te nemen, waardoor het besluit nemen tijdens de vergadering makkelijk ging.’

Gemiddelde leeftijd

Tijdens de informatieavond ging Van Walbeek onder meer uitgebreid in gesprek met bewoners over hun zorgen. ‘Een van onze leden is oud-brandweerman’, zegt Ruiken. ‘Hij kon veel vertellen over brandveiligheid en het vroegtijdig bestrijden van brand. Uiteindelijk zijn alle vragen en zorgen daar beantwoord.’ VVE Laadloket maakte vervolgens een voorstel op maat voor Costerstaete, met daarin verschillende scenario’s. Tijdens de ALV in april 2022 werd gekozen voor een scenario waarin de VvE een infrastructuur aanlegt die berekend is op 25 laadpunten. ‘Wie een laadpunt wil, neemt contact op met de leverancier en betaalt een deel van de kosten van de infrastructuur’, zegt Ruiken. ‘Met 25 deelnemers is de VvE uit de kosten. De gemiddelde leeftijd in het complex is hoog, veel huidige bewoners verwachten geen laadpunt nodig te hebben. Maar met deze oplossing kunnen we toekomstige nieuwe bewoners toch faciliteren.’

Voorzorgsmaatregelen

VVE Laadloket ondersteunde de VvE Costerstaete ook in het selecteren van een betrouwbare leverancier. ‘Tijdens onze eigen verkenning stuitten we op nogal wat cowboys’, vertelt Ruiken. ‘Als leek heb je geen idee waar je op moet letten, en wat is eigenlijk een reële prijs? VVE Laadloket heeft een gecertificeerd bedrijf aangedragen die na een goed gesprek een redelijke prijs bood. Daar zijn we mee in zee gegaan.’ In de zomer van 2022 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Nu ligt er in de garage een ringleiding waar laadpunten op aangesloten kunnen worden. ‘Bij brand gaat meteen de stroom eraf’, zegt Ruiken. ‘Bovendien zit er buiten een noodknop waar de brandweer goed bij kan. Bewoners zeiden dat ze het met deze voorzorgsmaatregelen wel aandurfden. Ik had het niet gedacht, maar tijdens de ALV waren er weinig vraagtekens en stemde een ruime meerderheid voor het plan. Dankzij de kennis en kunde van VVE Laadloket hebben we weer een grote stap gezet in de verduurzaming van het complex.’

Bent u benieuwd hoe VVE Laadloket uw VvE kan helpen met laadinfrastructuur? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

VVE Laadloket helpt VvE’s met de aanvraag van subsidies

vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden