Ga naar de inhoud
kennisartikel

Met de subsidie kunnen VvE’s toewerken naar een schaalbaar plan voor elektrisch laden in de VvE. De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert VvE’s om advies in te winnen voor het realiseren van laadpunten voor elektrische auto’s. VvE’s kunnen tot 75 procent van de advieskosten terugkrijgen, met een maximaal subsidiebedrag van 1.500 euro. Zo wordt het ook financieel interessant voor VvE’s om toe te werken naar een schaalbaar plan voor elektrisch laden binnen de VvE.

Complex proces

In Nederland valt zo’n 15 procent van alle woningen onder een VvE. Met de groei van het elektrische wagenpark ontstaat er urgentie bij VvE’s om ook met de realisatie van laadpunten aan de slag te gaan. Dat proces kan echter zeer complex zijn. Zo is draagvlak bij VvE-leden belangrijk en zijn er aspecten als veiligheid, benodigde stroomcapaciteit, locatiekeuze van de laadpunten en verdeling van de kosten tussen de VvE en de e-rijder die moeten worden meegenomen in de besluitvorming.

Adviessubsidie

De subsidieregeling maakt het voor 600 VvE’s interessant om hier gebruik van te maken. Het doel vanuit de overheid is VvE’s in staat te stellen om met een gedegen advies de stap te kunnen zetten naar de realisatie van de laadpunten. Dit zijn de minimale eisen waaraan het advies moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie:

  • Een meerjarige prognose voor de laadbehoefte van de vereniging (voor minimaal 10 jaar);
  • Een aanbeveling voor de borging van brandveiligheid, als de parkeerplaatsen zijn gelegen in een gebouw;
  • Een aanbeveling voor de verdeling van de kosten tussen de vereniging en de gebruikers van meer oplaadpunten;
  • Een aanbeveling voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van oplaadpunten;
  • Een toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop die van toepassing is op de aanbevelingen van vooral de bovengenoemde punten.

Draagvlak

Echter, met de eisen die gesteld worden aan het advies vanuit de subsidieregeling is de VvE er nog niet. Tijdens de ALV besluiten de VvE-leden uiteindelijk over het laadplan. Draagvlak voor de gekozen oplossing is dan ook essentieel voor een positief besluit. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan het betrekken van VvE-leden. Dat kan door de toekomstige laadbehoefte in beeld te brengen en een gezamenlijk toekomstbeeld voor de laadinfrastructuur te schetsen binnen de VvE.

Het advies van VVE Laadloket voldoet aan alle eisen van de subsidieregeling en is nu al vanaf 560 euro, excl. btw en na aftrek van de subsidie, beschikbaar. Benieuwd? Lees hier hoe het traject van oplaadpuntadvies eruit ziet, of vraag direct een offerte aan.

Meer over het traject van VVE laadloket

Plan een kennismaking in

Ook aan de slag met een laadplan voor de VvE?

Vraag een offerte aan

VVE Laadloket © 2024 alle rechten voorbehouden